Woordenlijst N

  • Neo-gothiek
    Op het einde van de XVIIIde eeuw bekijkt het romantisme de gothische stijl op een andere manier. Deze werd inderdaad in de Renaissance en in de klassieke periode gehekeld. Van Engeland uit verspreidt die beweging over het Kontinent, dank zij een rijke literatuur en vooral als, boodschapper van de Christelijke deugden en nationalistische waarden. In de eerste helft van de XIXde eeuw worden gothische gebouwen de hoofdvoorwerpen van schetsen, ontledingen, uitdrukkingen, restauraties. Er ontstonden archeologische maatschappijen rondom die liefde voor ruime bouwwerken. Met die waanzinnig liefhebben verseheen een architecturale theorie evenwel als een rechtsleer. Midden in de XIXde eeuw werd er dus in het gothiek gebouwd naar de voorbeelden van bekende architecten o.a Eugène Viollet-le-Duc, Augustus Welby, Northmore Pugin en Jean-Baptiste de Béthune.

  • Noviciaat
    Periode waarin degene (monnik of moniaal) die wenst profes te worden de verschillende componenten van het monniksleven leert. Over het algemeen duurt die twaalf maanden.