Woordenlijst M

  • Metten
    Heel vroeg in de morgen zelfs midden in de nacht gehouden gebedstijd. Ze bestaan vooral uit psalmen en lezingen (Bijbel en teksten van geestelijke auteurs). In sommige kloosters worden Metten hedendaags ot het einde van de dag gevierd en worden dan Vigiles benoemd.

  • Mousty
    Victor Mousty (1836-1876). Te Saint-Hubert geboren. Tot in 1860 was hij klerk bij een notaris in Namen.Toen nam hij dienst in het pauselijke leger en leidt het eerste Belgische detachement naar Rome. Hij werd er lieutenant. In 1868 na zijn terugkeer in België, interesserde hij zijn in verschillende katholieke instellingen. Na het innemen van Rome werd hij door de Desclée's in dienst genomen. Hij werd hun vertrouwensman. In 1874, stichtte hij de krant "La croix" (Het Kruis), met de hulp van de Gentenaar Joseph de Hemptinne.